Snimke vremena, animacije i radari

Hrvatska radarska animacija naoblake iz Osijeka koja pokriva i sjeverni dio BiH. Dodajte 2 sata na vrijeme sa animacije.
radar osijek

Radarske snimke od vrijeme.hr na poziciji Dubrovnika koja pokriva južni dio BiH.
radar dubrovnik